Ekim 13, 2022

KOBİ’lerin kullanımı için 100 milyon $ yeni kaynak